01 juli 2015
geschreven door Johanna Swinkels

Geef Burn-out geen kans !

  • Neem je eigen gevoelens waar van boosheid, moe zijn, of wanneer je teleurgesteld of gefrustreerd bent. Zodra je je gevoelens toelaat, heb je geen energie meer nodig om ze te verdringen. Je neemt jezelf serieus en negeert jezelf niet meer. Zodra je je gevoelens toelaat en ophoudt met ontkennen, zul je sneller ontdekken dat je kleine dingen gemakkelijker kunt veranderen.
  • Ontspanning heeft de psychologische functie het lichaam het signaal 'veilig' te geven. Ontspanning betekent niets hoeven presteren en onder druk kan er van ontspanning niet eens sprake zijn. Alle ontspanningsoefeningen hebben met elkaar gemeen om in het "NU" te zijn en de eeuwige gedachtenstroom te onderbreken. Als je je werkelijk gaat ontspannen kunnen gevoelens naar boven komen, en daarbij kunnen verdrongen angsten, eenzaamheid of irritatie naar boven komen.
  • Probeer het idee van je af te zetten dat je alles zelf moet doen. Zie jezelf niet als het slachtoffer van de omstandigheden, maar probeer je leven naar eigen idee en wens vorm te geven. En realiseer je dat vormgeven altijd ook doelgericht weglaten, loslaten, beperken en prioriteiten stellen betekenen.
  • Stel je een doel voor ogen dat gebaseerd is op jouw waarden en wensen. Daarmee begeef je je op een spannende reis. Plannen maken begint vandaag, maar die uitvoeren kan best wachten tot morgen of overmorgen. Dat betekent voor jou moed vatten om je eigen doelen na te streven, je eigen waarden te herkennen en je eigen energie bewust in te zetten voor wat voor jou belangrijk is.
  • Als je weet wat je wilt, zul je je niet meer zo gemakkelijk door belemmeringen en struikelblokken laten tegenhouden. Je kent je behoeften en je waarden, maar weet ook over welke vaardigheden je beschikt en welke onzekerheden er zijn. En je hebt begrepen dat je bij kunt leren en niet perfect hoeft te zijn.
Verder lezen: Blog 03: Geef Burn-out geen kans !
09 juni 2015
geschreven door Johanna Swinkels

Positief met concurrentie omgaan

Concurrentie schept relaties wanneer ze steunt op waardering en niet op jaloezie. Mannen gaan over het algemeen op een veel vertrouwdere manier om met concurrentie dan vrouwen. Bij mannen wordt van jongs af aan geleerd dat je met concurrenten spelenderwijs om kan gaan. Terwijl bij vrouwen van jongs af aan veel meer de nadruk wordt gelegd om zorgzaam met mensen en situaties om te gaan. Mannen trekken concurrentie veel minder persoonlijk aan en ze houden vast aan de spelcomponent als basisstructuur. Ze kunnen de strijd heel wat openlijker uitvechten, omdat ze de positieve en stimulerende kanten van concurrentie spelenderwijs hebben leren kennen. Het woord 'concurrentie' heeft voor vrouwen vaak een negatieve bijklank. Maar vergeet niet dat concurrentie ook een positieve kant heeft: we worden erdoor geïnspireerd en gemotiveerd. Netwerken en bondgenootschappen zijn belangrijk en noodzakelijk. Jij en je netwerk zijn een machtsfactor die je voor jezelf kunt benutten, en dat heeft een enorm positief effect op het voorkomen van een burn-out. Weten dat jezelf tot handelen in staat bent, iedereen op zijn eigen unieke manier, is de beste medicijn tegen een burn-out. Om goed met concurrentie om te gaan moet je ervaren dat je persoonlijke waarden aansluiten bij die van het bedrijf of de organisatie. Als het verschil te groot is, verliest het werk aan betekenis en dat is op zijn beurt een belangrijke factor bij het ontstaan van een burn-out.

Verder lezen: Blog 02: Positief met concurrentie omgaan