10 juni 2016
geschreven door Johanna Swinkels

Crisis ervaren als een nieuwe start

Het gaat hier over alle crisissen die ons treffen in ons leven. Crisis hoort bij het leven. Er is geen groei zonder crisis. Dat geldt voor de persoonlijke groei, maar ook voor de ontwikkeling van een maatschappij. Veel mensen verliezen in een crisis de moed en hun vertrouwen in het leven. Als jouw leven overhoop ligt door een crisis zou ik je willen aansporen om te vertrouwen op je eigen innerlijke kracht. De crisis is in ieder geval een uitdaging voor jou die je niet uit de weg moet gaan. Je kan de uitdaging zien als een kans om een nieuwe basis te zoeken voor je leven en nieuwe mogelijkheden en kwaliteiten in jezelf te ontdekken. Zie je angst onder ogen, maak contact met die emotie, zie wat voor gevoelens er bij jou naar boven komen en sla er niet voor op de vlucht. Probeer helderheid te krijgen in jou innerlijke onrust die deze crisis bij jou teweeg brengt. Een crisis vraagt om flexibiliteit, rijping en verandering. Elke crisis voelt vaak als een identiteitscrisis, maar het is belangrijk om je er niet mee te identificeren en te zien dat je meer dan dat bent. Het gaat er uiteindelijk om dat je dichter bij je "natuurlijke staat van zijn" komt: wie ben ik met het oog op de crisis waarin ik verzeild ben geraakt. Ik kan niet eenvoudigweg verder leven zoals ik tot nu toe deed.... grijp deze crisis aan als een nieuw wordings - en rijpingsproces! De crisis is dus een kans om jezelf uit te balanceren, om een nieuw evenwicht op te bouwen. Geef het niet op, doe niet alsof er niets aan de hand is, ga niet door zoals altijd. Je gaat je leven met andere ogen zien en er gaan zich nieuwe gedragspatronen vormen waardoor je anders gaat reageren op uitdagingen die op jou afkomen. Zie de crisis als een kans, en zie hoe nieuwe inzichten voor meer levensvreugde zullen zorgen. In dit proces kan ik jou de nodige ondersteuning geven om helderheid te krijgen en bewust te worden wat voor mooie nieuwe kansen in deze crisis voor jou liggen. Je wordt wijzer door de crisis.

Verder lezen: Blog 05: Crisis ervaren als een nieuwe start
06 juni 2016
geschreven door Johanna Swinkels

Hoe een Burn-Out te helen

Als je een burn-out bij jezelf constateert, moet je niet verbaasd zijn als je zeker denkt te weten dat er geen verandering mogelijk is. Dat is normaal en hoort bij een burn-out. Om een burn-out aan te pakken zijn blijvende veranderingen nodig. Veranderingen in je baan en/of werkstrategieën, in de familiesfeer en in de omgang met jezelf.

Eerste stap: Geef toe dat je opgebrand bent en dat de burn-out in je leven groeit en gedijt. Deze eerste stap is moeilijk omdat je de ontkenningsstrategie moet opgeven. Noteer alle gevoelens en lichamelijke klachten van de afgelopen tijd. Een aantal klachten bij een burn-out kunnen zijn dat je vaker geïrriteerd bent en ongeduldig. Je voelt je psychisch en lichamelijk uitgeput. Je voelt je vervreemd van jezelf en hebt twijfels over je kwaliteiten. Je bent cynischer en je voelt meer afstand tot je werk en je sociale omgeving. Daarnaast zijn er tal van andere klachten zoals, slecht slapen, hartkloppingen, opgejaagd gevoel en een drukkend gevoel op je borst. Je hebt meer last van stemmingswisselingen, je bent vaker neerslachtig en je begint sneller te huilen of hebt last van een krop in de keel. Je hebt een slechte concentratie, je bent vergeetachtig en je piekert veel. Uiteindelijk ga je je anders gedragen, je voelt je onzeker, onrustig en besluiteloos. Je voelt je lusteloos en werkt minder efficiënt. Je hebt de neiging om meer te drinken, te roken en meer medicatie te gebruiken. Je eet nog maar weinig of juist veel meer en hebt geen zin meer in seks.

Verder lezen: Blog 04: Hoe een Burn-Out te helen