10 juni 2016
geschreven door Johanna Swinkels

 

(Vervolgpagina) Crisis ervaren als een nieuwe start

KANSEN ONTDEKKEN 
Iedere crisis bergt een kans in zich. Maar op het moment dat je in de problemen zit, zie je de kans vaak niet. Je ziet de nieuwe mogelijkheden nog niet die uit de crisis kunnen voortkomen. Maar in iedere persoonlijke crisis schuilt de kans dat je je leven opnieuw op orde brengt, dat je nieuwe waarden en normen voor je leven ontwikkelt en dat je authentieker wordt. Iedere crisis verstoort de illusie die je heb gevormd over jezelf en jouw leven. Het doorbreken van deze illusie biedt jou de kans open te staan voor je ware zelf en voor een andere kijk op jouw leven. In de eerste fase is het belangrijk om te kijken naar de pijn en naar de oordelen die aan de pijn verbonden zijn. Zodra de zelfverwijten en belemmerende overtuigingen onder woorden worden gebracht, zijn ze bespreekbaar, en kan je er op een vriendelijker en mildere manier naar kijken. Dan ontstaat er ruimte voor de tweede fase waarin zich nieuwe mogelijkheden en kansen voordoen waarin we die in de coaching kunnen onderzoeken. De verwijzing naar die nieuwe kansen geeft hoop, en die hoop geeft jou kracht en moed om de crisis met opgeheven hoofd te doorstaan. Je bent niet langer gefixeerd op de crisis, de pijn, het gevoel van richtingloosheid, de geschoktheid. De hoop die in een crisis ligt, ook als je die kans nog niet kunt zien, geeft je moed erdoorheen te gaan. Op enig moment zullen we dan de kans ontdekken die zich in jouw situatie voordoet. De kans wil niet per se zeggen dat alles beter wordt, maar je wordt wel authentieker, je ziet de waarheid over je leven onder ogen in  overeenstemming met je wezen. Misschien zal je leven na de crisis wat bescheidener worden, maar door je af te stemmen op je "ware zelf", wordt het leven in ieder geval eerlijker, waarachtiger, helderder en echter.