Coaching

Het gedrag, de overtuiging en de attitude van de cliënt kan positief veranderen door het opstarten van een bewustwordingsproces. 

 

Er kan gewerkt worden aan:

- Verbetering van communicatieve vaardigheden
- Verhoging van zelfvertrouwen
- Assertiviteit
- Levensloopvragen
- Zingeving, passie en visie
- Verbetering van persoonlijke balans
- Stressmanagement 
- Burn-out preventie
- Talentontwikkeling
- Loopbaan- en studiekeuze
- Verbetering van relaties
- Conflicthantering
- Energiehuishouding
- Psychosomatische klachten
- Midlife en overgang
- Rouwverwerking

 

Hoe ik werk als coach?

Ik begeleid mijn cliënten vanuit een holistische benadering. Ik wil jou graag de ruimte kunnen aanbieden om vanuit compassie te kijken naar de persoon die jij op dit moment bent. We leggen de focus vooral in het hier en nu, en ik vertrek vanuit het idee dat jij alle kwaliteiten en talenten al in je hebt om dat te doen wat je zou willen doen in je leven. In dit coachingstraject werk ik op een positieve en soms confronterende manier, met als doel jou te kunnen inspireren, zodat jij jouw beperkende en remmende gedachten kunt omzetten in krachtige en energievolle overtuigingen. Op deze manier kan je jouw talenten en kwaliteiten ontdekken waardoor je meer vanuit je eigen kracht gaat leven. Dan ervaar je jouw passie en plezier om in beweging te komen en om jouw leven vorm te geven. Mijn manier van coachen is om jou vanuit je hart te inspireren, om al jouw talenten te ontdekken, en om die in de wereld te kunnen omzetten in specifieke vaardigheden. We werken aan een traject van ongeveer 5 tot 10 sessies. we doen oefeningen voor meer zelfbewustzijn en inzicht, zodat jij jouw leven meer in balans en evenwicht zult ervaren. Je voelt je zelfzekerder, je staat open voor een nieuwe weg en je durft stappen en veranderingen te maken die jou naar je doel leiden. Vanuit een nieuw referentiekader ga je het leven op een andere manier bekijken. Mijn coaching is erop gericht om jou de juiste persoonlijke ondersteuning hierin te kunnen aanbieden.