Ik vertrek als coach vanuit de huidige situatie van de cliënt en kijk naar de toekomst. Het gedrag, de overtuiging en de attitude van de cliënt kan positief veranderen door het opstarten van een bewustwordingsproces. Als coach geef ik ondersteuning en geef feedback met als doel een positieve toekomstvisie te ontwikkelen. Ik werk op een creatieve manier, motiveer om talenten naar boven te halen en nieuwe doelen te realiseren.

Verder lezen: Coaching